Kalendarz zawodów KS Silesia Guns w 2022 roku

Termin Nazwa zawodów Konkurencja Rejestracja Początek Rejestracji od 20:00 Wyniki
05-06.03.2022 Silesia Steel Challange 1 P/PCC (Bz i Cz) Practiscore WYNIKI (KOMUNIKAT)
WYNIKI PRACTISCORE
26-27.03.2022 Turniej Trzech Strzelnic Silesia Challenge IPSC P/PCC Practiscore WYNIKI (KOMUNIKAT)
WYNIKI PRACTISCORE
23-24.04.2022 Silesia Steel Challange 2 P/PCC (Bz i Cz) Practiscore WYNIKI (KOMUNIKAT)
WYNIKI PRACTISCORE
28-29.05.2022 Silesia Challenge 2 IPSC P/PCC Practiscore WYNIKI (KOMUNIKAT)
WYNIKI PRACTISCORE
11-12.06.2022 Silesia Challenge  Shotgun IPSC Strzelba Practiscore 13.05.2022 WYNIKI (KOMUNIKAT)
WYNIKI PRACTISCORE
02-03.07.2022 Silesia Cup Mistrzostwa Śląska IPSC             Turniej Trzech Strzelnic P/PCC Practiscore 21.05.2022 WYNIKI (KOMUNIKAT)
WYNIKI PRACTISCORE
17.09.2022 Silesia Steel Challange 3 P/PCC (Bz i Cz) Practiscore 07.08.2022 WYNIKI (KOMUNIKAT) WYNIKI PRACTISCORE
02.10.2022 Silesia Steel Challange 4 P/PCC (Bz i Cz) Practiscore 03.09.2022 WYNIKI (KOMUNIKAT)
WYNIKI PRACTISCORE
11.11.20222 Wielobój Strzelecki 2022 P K S Practiscore 31.10.2022 WYNIKI (KOMUNIKAT)