Kilka słów o Klubie

Klub Strzelecki Silesia Guns jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego celem jest rozwijanie i upowszechnianie strzelectwa sportowego – głównie dynamicznego. Klub posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do organizacji współzawodnictwa w sporcie strzeleckim we wszystkich dyscyplinach (pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa). Posiada w swoich szeregach utytułowanych zawodników konkurencji dynamicznych, trenera oraz wysokiej klasy instruktorów. Klub współpracuje z najważniejszymi organizacjami strzeleckimi i jest rozpoznawalny i doceniany w kraju. Klub Strzelecki Silesia Guns jest współorganizatorem zawodów Pucharu Polski w konkurencjach Pistolet oraz Strzelba IPSC, w których uczestniczą czołowi zawodnicy z kraju, oraz z zagranicy. IPSC, w których uczestniczą czołowi zawodnicy z kraju, oraz z zagranicy.

Statut Klubu

Organy Klubu

Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z postanowieniami Statutu najważniejszym organem Klubu jest. Do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych dla Klubu kwestiach.

Zarząd Klubu jest organem reprezentującym Klub i zarządzającym jego bieżącą działalnością.

Zarząd Klubu tworzą:
• Zbigniew Kaletka – Prezes
• Dariusz Majer – Wiceprezes
• Piotr Janicki – Sekretarz / Skarbnik
Komisję Rewizyjną tworzą:
• Paweł Kopernik – Przewodniczący
• Grzegorz Nowicki – Członek Komisji

Dane klubu

Siedziba

Klub Strzelecki „Silesia Guns”
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice

email: biuro@silesiaguns.pl

Nr rachunku: 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233

NIP: 9691631072,
REGON 369948606,
KRS 0000724484

Historia klubu

Klub Strzelecki Silesia Guns został założony 11 marca 2018 roku w Gierałtowicach, przez ośmiu członków-założycieli, których przedstawia zdjęcie. Niespełna miesiąc później klub został zarejestrowany w KRS pod numerem 724484.

Od samego początku celem członków-założycieli było utworzenie klubu, który stwarzałby swoim członkom warunki do trenowania strzelectwa dynamicznego. Dlatego podjęto starania, które doprowadziły do powstania strzelnicy Target Alfa Silesia dostępnej dla członków klubu do regularnych treningów. Zapraszamy wszystkich do członkostwa w klubie!

Od lipca 2018 roku Klub Strzelecki Silesia Guns jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i ma licencję nr LK-1349/2021 wydaną na 2022 rok uprawniającą jego członków do udziału w zawodach strzeleckich w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.