Silesia Autumnn Cup 2019
Silesia Challenge 5 2019
Silesia Cup Pistolet L3 2019
Silesia Challenge 2 2019
Silesia Challenge 1 2019
Silesia Challenge 2018
Target Silesia 2018