ZOSTAŃ STRZELCEM

Zakładka jest przeznaczona dla każdego chętnego, który chce spróbować uprawiać sport strzelecki. Poniżej zawarte są informacje jak krok po kroku,  zostać członkiem i strzelcem Klubu Strzeleckiego Silesia Guns.

Osoba zainteresowana powinna zapisać się do naszego Klubu, tj.:

 1. Zapoznaj się ze Statutem KS Silesia Guns.
 2. Wypełnij i podpisz deklarację członkowską. Oryginał wyślij na adres klubu, lub zeskanowany dokument  na adres mailowy Klubu.
 3. Opłać wpisowe zgodnie z Regulaminem składek
 4. Jeżeli należysz do innego klubu strzeleckiego, wypełnij kartę zgłoszenia zmiany przynależności klubowej i dostarcz ją do Klubu.
 5. Na posiedzeniu Zarządu zostanie rozpatrzony wniosek o przyjęcie. Decyzja o przyjęciu lub też odmowie, zostanie niezwłocznie przekazana osobie składającej wniosek. Po pozytywnej decyzji przyjęcia w poczet członków naszego klubu, należy opłacić  składkę członkowską. Wpłat dokonujemy na konto bankowe klubu: Klub Strzelecki Silesia Guns, ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, Nr rachunku: 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233 

Tytułem: Składka członkowska Imię Nazwisko za rok … / … kwartał roku ….
Dla nowego członka klubu zostanie założone konto w portalu informatycznym PZSS, które służyć będzie do kontaktów z  PZSS dot. między innymi  spraw patentu, wniosków itp.

Będąc już członkiem, instruktorzy i wykładowcy  naszego Klubu przeprowadzą podstawowe przeszkolenie, które jest obowiązkowe dla osób ubiegających się o Patent.  Szkolenie kończy się egzaminem. 

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej oraz potwierdzony przez klub, jak również do wglądu dokument tożsamości ze zdjęciem. 

Po uzyskaniu patentu, strzelec składa wniosek o wydanie licencji zawodniczej (z konta w PZSS) w wybranych rodzajach broni,  drukuje go i podpisany dostarcza do Klubu. 

Ze względu, iz strzelectwo dynamiczne IPSC jest szczególnie wymagające, zawodnicy, którzy zainteresowani są tą konkurencją, po zdaniu egzaminu na Patent  i uzyskaniu licencji zawodniczej, zobowiazani są  wziąć udział w szkoleniu IPSC.

Zakres szkolenia:

Podstawowe przepisy bezpieczeństwa w strzelectwie praktycznym.

 • Omówienie wyposażenia stosowanego w strzelaniu dynamicznym IPSC
 • Zapoznanie się w teorii i praktyce z komendami wydawanymi przez sędziego na torze.
 • Postawa strzelecka
 • Chwyt broni
 • Praca na przyrządach celowniczych oraz języku spustowym
 • Zasady bezpiecznego manipulowania bronią podczas przebiegów:

           – dobycie broni,
– zmiana magazynka,
– zmiana postawy strzeleckiej

 • Technika bezpiecznego poruszania się z bronią na torze w różnych kierunkach.
 • Doskonalenie ww. umiejętności obsługi i strzelania na strzelnicy

Klub organizuje również,  Egzaminy Kompetencyjne,  których zdanie potrzebne jest do wpisania się w poczet członków IPSC.