Zawody organizowane przez Klub Strzelecki "Silesia Guns"
w sezonie strzeleckim 2019


Lp. Nazwa zawodów Termin Poziom Link do rejestracji Rejestracja od dnia
1 Silesia Challenge 1 20.04.2019 L1 www.practiscore.com 9 marca 2019, 9:00
2 Silesia Challenge 2 02.06.2019 L1 strzelba www.practiscore.com 1 maja 2019, 21:00
3 Silesia Cup GP Polski 08/09.06.2019 L2 strzelba www.practiscore.com 7 kwietnia 2019, 21:00
4 Silesia Cup GP Polski 06/07.07.2019 L3 www.practiscore.com 5 maja 2019, 21:00
5 Silesia Challenge 3 27.07.2019 L1 www.practiscore.com 23 czerwca 2019, 21:00
6 Silesia Challenge 4 17.08.2019 L1 Cancelled 14 lipca 2019, 21:00
7 Silesia Challenge 5 14.09.2019 L1 www.practiscore.com 11 sierpnia 2019, 21:00
8 Silesia Cup Autumn 05/06.10.2019 L3 www.practiscore.com 4 sierpnia 2019, 21:00

Dla zawodów Silessia Challenge L1 prowadzony będzie ranking według regulaminu, a na zwycięzców i uczestników czekają nagrody.

Zawody "Silesia Challenge 5"

Nazwa zawodów: Silesia Challenge 5

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level I

Termin: 14 września 2019, mecz główny rozpoczęcie o godzinie 12:00, premecz rozpoczęcie o godzinie 8:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, dojazd Zabrze, ul. Jana Szymały (do końca), współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Kierownik biura obliczeń: Dariusz Bismor

Sędzia główny (RM): Zbigniew Kaletka

Liczba torów: 10

Minimalna liczba strzałów : około 190

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Classic

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie otrzymają medale. Zwycięzcy rankingu zawodów Silesia Challenge otrzymają nagrody.

Kategorie indywidualne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 60 osób, tj. 10 grup po 6 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com,

Squady: można zobaczyć tutaj. W celu płynnego przeprowadzenia zawodów, Kierownik zawodów może zmienić przyporządkowanie niektórych zawodników do squadów.

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 150 PLN (juniorzy 50 zł),

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge 5, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 150 PLN


 
 
 
 

Zawody "Silesia Cup Autumn"

Nazwa zawodów: Silesia Cup Autumn

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level III

Termin: 5-6 październik 2019 mecz główny (jeden dzień strzelania), premecz 4 październik, rozpoczęcie o godzinie 12:00

Harmonogram: squady 1-12 start 5 października o 9:30, squady 13-24 start 6 października o 9:30, squady 25-28 premecz (tylko sędziowie)

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Kierownik biura obliczeń: Dariusz Bismor

Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

Liczba torów: 12

Minimalna liczba strzałów : około 240

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Classic

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie i kategorii otrzymają medale.

Kategorie indywidualne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 144 osób,

Ograniczenia: zawody tylko dla zawodników IPSC, polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, mających licencję zawodniczą PZSS, i zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Rejestracja: www.practiscore.com,

(W przypadku problemów z rejestracją przez Practiscore prosimy o kontakt e-mailem na adres: biuro[małpa]strzelnicatas.pl)

Squady: można zobaczyć tutaj. W celu płynnego przeprowadzenia zawodów, Kierownik zawodów może zmienić przyporządkowanie niektórych zawodników do squadów.

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 290 PLN (juniorzy 50 zł), płatne przelewem do dnia 29 września 2019, zawiera ciepły posiłek i wodę

Opłata startowa: 390 PLN, płatne przelewem po dniu 29 września 2019, zawiera ciepły posiłek i wodę

Opłata startowa: 450 PLN przy płatności gotówką w dniu zawodów, (posiłek nie jest gwarantowany)

W dniu 23 września zawodnicy, którzy nie opłacili startowego, zostaną wyrejestrowani, a dopisanie do squadów będzie możliwe tylko po wykonaniu przelewu

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Cup Pistolet, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Silesia Cup Handgun" Match

Click here to download match invitation

Match name: Silesia Cup Handgun

Match type: IPSC Handgun Level III

Date: October 5-6, 2019 main match (one day of shooting), October 4 pre-match, starts at 12:00

Schedule: squads 1-12 start on October 5 at 9:30, squads 13-24 start on October 6, at 9:30, squads 25-28 are pre-match squads (only range officers)

Location: „Target Alfa Silesia” shooting range, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map on the home page)

Organizer: Shooters Club „Silesia Guns”, "Target Alfa Silesia" s.c. Company

Match director (MD): Zbigniew Kaletka

Stats excutive: Dariusz Bismor

Range master (RM): Zbigniew Świerczek

Stages: 12

Minimum rounds: around 240

Classes: Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Classic

Winners (places 1-3) in every open class and category will receive a trophy.

Categories: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Match capacity: 144 persons,

Limitations: for registered IPSC members only, Polish IPSC Region members and having PZSS shooters licence, if residing in Poland, or members of IPSC Region in which they reside

Registration: www.practiscore.com,

Contact: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Squads: can be viewed here. Match director can resquad some persons in order to make match going smoothly.

Registration fee: 290 PLN (juniors 50 PLN), if payed by bank transfer by September 29, includes a lunch and a beverage

Registration fee: 390 PLN, if payed by bank transfer after September 29, includes a lunch and a beverage

Registration fee: 450 PLN, if payed on-site (lunch is not guaranteed).

On September 23, all un-payed shooters will be deleted from the match, and squading will only be possible after we receive your payment

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Silesia Cup Pistolet, Name Surename” of a shooter.

Rules: IPSC, last edition and interpretations

Arbitration fee: 300 PLN


 
 
 
 
 

Zawody "Silesia Challenge 3"

Nazwa zawodów: Silesia Challenge 3

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level I

Termin: 27 lipca 2019, mecz główny rozpoczęcie o godzinie 12:00, premecz rozpoczęcie o godzinie 8:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, dojazd Zabrze, ul. Jana Szymały (do końca), współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Dariusz Bismor

Kierownik biura obliczeń: Dariusz Bismor

Sędzia główny (RM): Zbigniew Kaletka

Liczba torów: 10

Minimalna liczba strzałów : około 190

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Production Optics, Production Optics Light, Classic

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie otrzymają medale. Zwycięzcy rankingu zawodów Silesia Challenge otrzymają nagrody.

Kategorie indywidualne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 60 osób, tj. 10 grup po 6 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com,

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 150 PLN (juniorzy 50 zł),

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge 3, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 150 PLN


 
 
 
 

Zawody "Silesia Cup GP Polski Pistolet"

Nazwa zawodów: Silesia Cup GP Polski

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level III

Termin: 6-7 lipca 2019 mecz główny (jeden dzień strzelania), premecz 5 lipca, rozpoczęcie o godzinie 12:00

Harmonogram: squady 1-12 start 6 lipca o 8:30, squady 13-24 start 6 lipca o 13:30, squady 25-36 start 7 lipca o 9:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Kierownik biura obliczeń: Dariusz Bismor

Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

Liczba torów: 12

Minimalna liczba strzałów : około 220

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Production Optics, Classic

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie i kategorii otrzymają medale.

Kategorie indywidualne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 240 osób,

Ograniczenia: zawody tylko dla zawodników IPSC, polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, mających licencję zawodniczą PZSS, i zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Rejestracja: www.practiscore.com,

(W przypadku problemów z rejestracją przez Practiscore prosimy o kontakt e-mailem na adres: biuro[małpa]strzelnicatas.pl)

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 300 PLN (juniorzy 50 zł), zawiera ciepły posiłek i wodę

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Cup Pistolet, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Silesia Cup Polish Nationals Handgun" Match

Click here to download match invitation

Match name: Silesia Cup Polish Nationals Handgun

Match type: IPSC Handgun Level III

Date: July 6-7, 2019 main match (one day of shooting), July 5 pre-match, starts at 12:00

Schedule: squads 1-12 start on July 6 at 8:30, squads 13-24 start on July 6 at 13:30, squads 25-36 start on July 7 at 9:00

Location: „Target Alfa Silesia” shooting range, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map on the home page)

Organizer: Shooters Club „Silesia Guns”, "Target Alfa Silesia" s.c. Company

Match director (MD): Zbigniew Kaletka

Stats excutive: Dariusz Bismor

Range master (RM): Zbigniew Świerczek

Stages: 12

Minimum rounds: around 220

Classes: Open, Standard, Production, Production Optics, Classic

Winners (places 1-3) in every open class and category will receive a trophy.

Categories: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Match capacity: 240 persons,

Limitations: for registered IPSC members only, Polish IPSC Region members and having PZSS shooters licence, if residing in Poland, or members of IPSC Region in which they reside

Registration: www.practiscore.com,

Contact: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Registration fee: 300 PLN (juniors 50 PLN), includes lunch and beverage

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Silesia Cup Pistolet, Name Surename” of a shooter.

Rules: IPSC, last edition and interpretations

Arbitration fee: 300 PLN


 
 
 
 
 

Zawody "Silesia Cup GP Polski Strzelba"

Nazwa zawodów: Silesia Cup GP Polski

Typ zawodów: Strzelba IPSC Level II

Termin: 9 czerwca 2019 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 8:30, premecz 8 czerwca, rozpoczęcie o godzinie 12:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Kierownik biura obliczeń: Dariusz Bismor

Sędzia główny (RM): Tadeusz Noga

Liczba torów: 10, w tym 1 breneka

Minimalna liczba strzałów : około 125, w tym 10 breneka

Klasy sprzętowe: Open, Modified, Standard, Standard Manual

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie i kategorii otrzymają medale.

Kategorie indywidualne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 100 osób, tj. 10 grup po 10 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com

(W przypadku problemów z rejestracją przez Practiscore prosimy o kontakt e-mailem na adres: biuro[małpa]strzelnicatas.pl)

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 250 PLN (juniorzy 50 zł), zawiera ciepły posiłek oraz wodę

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Cup Strzelba, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 400 PLN


 

Zawody "Silesia Challenge 2"

Nazwa zawodów: Silesia Challenge 2

Typ zawodów: Strzelba IPSC Level I

Termin: 2 czerwca 2019 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 12:00, premecz 2 czerwca, rozpoczęcie o godzinie 9:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Piotr Janicki

Kierownik biura obliczeń: Zbigniew Kaletka

Sędzia główny (RM): Dariusz Bismor

Liczba torów: 8

Minimalna liczba strzałów : około 120

Klasy sprzętowe: Open, Modified, Standard, Standard Manual

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie otrzymają medale. Zwycięzcy rankingu zawodów Silesia Challenge otrzymają nagrody.

Kategorie indywidualne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 64 osób, tj. 8 grup po 8 osób,

Ograniczenia: zawody tylko dla polskich zawodników, mających licencję zawodniczą PZSS.

Rejestracja: www.practiscore.com,

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 140 PLN (juniorzy 50 zł), (dla osób płacących przelewem w cenie ciepły posiłek i wodę)

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge 2, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 170 PLN


 

Zawody "Silesia Challenge 1"

Nazwa zawodów: Silesia Challenge 1

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level I

Termin: 20 kwietnia 2019 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 8:00 (squady 1-9) oraz o godzinie 13:30 (squady 10-18), premecz 19 kwietnia, rozpoczęcie o godzinie 14:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Piotr Janicki

Kierownik biura obliczeń: Dariusz Bismor

Sędzia główny (RM): Zbigniew Kaletka

Liczba torów: 10

Minimalna liczba strzałów : około 200

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Production Optics, Classic, PCC (tylko jedna klasa!)

Zwycięzcy (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie otrzymają medale. Zwycięzcy rankingu zawodów Silesia Challenge otrzymają nagrody.

Kategorie indywidualne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 108 osób, tj. 18 grup po 6 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com,

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 150 PLN (juniorzy 50 zł),

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge 1, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 150 PLN


 

Regulamin rankingu zawodów Silesia Classified


1. Ranking zawodów Silesia Challenge L1 złożony jest z pięciu edycji zawodów.

2. Wynikiem klasyfikacji generalnej rankingu będzie suma czterech najlepszych wyników określona w procentach.

3. Nagrodami dla zwycięzców (miejsca 1-3) w każdej otwartej klasie rankingu Silesia Challenge L1, będzie darmowy, imienny bilet na udział w premeczu w naszych październikowych zawodach Silesia Challenge L3 - Pistolet IPSC.

4. Dla zawodników, którzy wystąpią we wszystkich pięciu edycjach również rozlosujemy pięć darmowych biletów na udział w premeczu w naszych październikowych zawodach Silesia Challenge L3 - Pistolet IPSC.

Zawody "Silesia Classified"
Regulamin


1. Cel zawodów: Popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja środowiska strzeleckiego, wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji, doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich.

2. Organizatorzy: Strzelnica „Target Alfa Silesia” s.c., ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@strzelnicatas.pl

                                Klub Strzelecki „Silesia Guns”, ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@silesiaguns.pl

3. Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

4. Termin - zawody obejmują trzy rundy: runda 1 - niedziela, 20 stycznia 2019, runda 2 - niedziela 17 lutego 2019, runda 3 - niedziela 10 marca 2019

5. Kierownik zawodów (MD): Dariusz Bismor

6. Sędzia główny (RM): Zbigniew Kaletka

7. Zawody będą rozgrywane wg aktualnych przepisów IPSC w klasach open, standard, production i classic. W ramach każdej rundy strzelane będzie 5 torów CLC, z których jeden (CLC-5) będzie taki sam w ramach każdej rundy:

  • runda 1 – CLC-69, CLC-49, CLC-41, CLC-5, CLC-35;
  • runda 2 – CLC-7, CLC-19, CLC-59, CLC-11, CLC-49;
  • runda 3 – CLC-25, CLC-53, CLC-67, CLC-15, CLC-49.
Liczba strzałów w każdej rundzie wynosi 64. Liczba zawodników wynosi 60 osób w meczu głównym (2 grupy po 30 osób), squady 6-osobowe, squady 1-5 zaczynają o godz. 10:00, squady 6-10 zaczynają o godz. 13:00. Premecz (tylko dla sędziów) o godz. 8:30.

9. Uczestnictwo: W zawodach Silesia Classified mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS.

10. Punktacja: indywidualna

11. Nagrody: Nagrody przyznawane będą za punktację sumaryczną z wszystkich 3 rund. Za zajęcie miejsc I-III w każdej z klas i kategorii dyplomy.

12. Rejestracja: www.practiscore.com,

13. Opłata startowa: 80 zł (za każdą rundę), w ramach opłaty gorące napoje i przekąska.

14. Płatność: najlepiej przelewem. Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Imię Nazwisko, Silesia Classified, tura ...”

Płatność możliwa także na miejscu w dniu zawodów (nie daje gwarancji startu).

15. Sprawy różne: Organizator nie zapewnia broni i amunicji. Zawody zgłoszone do SZSS z Obserwatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów. Interpretacja powyższego regulaminów należy do Sędziego Głównego (RM), a jego decyzja jest ostateczna.


 
 
 

Zawody "Wielobój strzelecki Silesia Guns"
Regulamin


1. Cel zawodów: Popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja środowiska strzeleckiego, wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji, doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich.

2. Organizatorzy: Strzelnica „Target Alfa Silesia” s.c., ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@strzelnicatas.pl

                                Klub Strzelecki „Silesia Guns”, ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@silesiaguns.pl

3. Termin: 24 listopada 2018 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 8:30, premecz 23 listopada

4. Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

5. Kierownik zawodów (MD): Robert Wrona

6. Kierownik biura obliczeń: Zbigniew Kaletka

7. Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

8. Program zawodów: Zawody będą rozgrywane wg aktualnych przepisów 3 GUN PZSS w klasach standard i open, Strzelba, Karabin w klasach standard i open jak w 3 GUN PZSS, Pistolet IPSC w klasie standard, Pistolet PIRO w klasie standard. Liczba zawodników meczu głównego: 50 osób, Przed mecz dla sędziów, sponsorów odbędzie się 23 listopada.

9. Uczestnictwo: W zawodach Wielobój Strzelecki mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS.

10. Punktacja: indywidualna

11. Nagrody: Za zajęcie miejsc I-III w każdej z klas dyplomy.

12. Zgłoszenia: Rejestracja indywidualnie na adres: biuro@strzelnicatas.pl - kliknij aby pobrać formularz rejestracyjny. Jeżeli zajdzie konieczność, zostanie utworzony harmonogram strzelań.

13. Opłata startowa: 3Gun - 60 zł, pozostałe konkurencje po 30 zł

14. Płatność: po zatwierdzeniu zgłoszenia przelewem. Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Wielobój strzelecki, Imię Nazwisko” uczestnika.

Sprawy różne: Organizator nie zapewnia broni i amunicji. Zawody zgłoszone do SZSS z Obserwatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów. Interpretacja powyższego regulaminów należy do Sędziego Głównego (RM), a jego decyzja jest ostateczna.