Zawody "Silesia Classified"
Regulamin


1. Cel zawodów: Popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja środowiska strzeleckiego, wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji, doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich.

2. Organizatorzy: Strzelnica „Target Alfa Silesia” s.c., ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@strzelnicatas.pl

                                Klub Strzelecki „Silesia Guns”, ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@silesiaguns.pl

3. Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

4. Termin - zawody obejmują trzy rundy: runda 1 - niedziela, 20 stycznia 2019, runda 2 - niedziela 17 lutego 2019, runda 3 - niedziela 10 marca 2019

5. Kierownik zawodów (MD): Dariusz Bismor

6. Sędzia główny (RM): Zbigniew Kaletka

7. Zawody będą rozgrywane wg aktualnych przepisów IPSC w klasach open, standard, production i classic. W ramach każdej rundy strzelane będzie 5 torów CLC, z których jeden (CLC-5) będzie taki sam w ramach każdej rundy:

  • runda 1 – CLC-69, CLC-49, CLC-41, CLC-5, CLC-35;
  • runda 2 – CLC-7, CLC-19, CLC-59, CLC-11, CLC-49;
  • runda 3 – CLC-25, CLC-53, CLC-67, CLC-15, CLC-49.
Liczba strzałów w każdej rundzie wynosi 64. Liczba zawodników wynosi 60 osób w meczu głównym (2 grupy po 30 osób), squady 6-osobowe, squady 1-5 zaczynają o godz. 10:00, squady 6-10 zaczynają o godz. 13:00. Premecz (tylko dla sędziów) o godz. 8:30.

9. Uczestnictwo: W zawodach Silesia Classified mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS.

10. Punktacja: indywidualna

11. Nagrody: Nagrody przyznawane będą za punktację sumaryczną z wszystkich 3 rund. Za zajęcie miejsc I-III w każdej z klas i kategorii dyplomy.

12. Rejestracja: www.practiscore.com,

13. Opłata startowa: 80 zł (za każdą rundę), w ramach opłaty gorące napoje i przekąska.

14. Płatność: najlepiej przelewem. Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Imię Nazwisko, Silesia Classified, tura ...”

Płatność możliwa także na miejscu w dniu zawodów (nie daje gwarancji startu).

15. Sprawy różne: Organizator nie zapewnia broni i amunicji. Zawody zgłoszone do SZSS z Obserwatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów. Interpretacja powyższego regulaminów należy do Sędziego Głównego (RM), a jego decyzja jest ostateczna.


 
 
 

Zawody "Wielobój strzelecki Silesia Guns"
Regulamin


1. Cel zawodów: Popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja środowiska strzeleckiego, wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji, doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich.

2. Organizatorzy: Strzelnica „Target Alfa Silesia” s.c., ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@strzelnicatas.pl

                                Klub Strzelecki „Silesia Guns”, ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice, biuro@silesiaguns.pl

3. Termin: 24 listopada 2018 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 8:30, premecz 23 listopada

4. Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

5. Kierownik zawodów (MD): Robert Wrona

6. Kierownik biura obliczeń: Zbigniew Kaletka

7. Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

8. Program zawodów: Zawody będą rozgrywane wg aktualnych przepisów 3 GUN PZSS w klasach standard i open, Strzelba, Karabin w klasach standard i open jak w 3 GUN PZSS, Pistolet IPSC w klasie standard, Pistolet PIRO w klasie standard. Liczba zawodników meczu głównego: 50 osób, Przed mecz dla sędziów, sponsorów odbędzie się 23 listopada.

9. Uczestnictwo: W zawodach Wielobój Strzelecki mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS.

10. Punktacja: indywidualna

11. Nagrody: Za zajęcie miejsc I-III w każdej z klas dyplomy.

12. Zgłoszenia: Rejestracja indywidualnie na adres: biuro@strzelnicatas.pl - kliknij aby pobrać formularz rejestracyjny. Jeżeli zajdzie konieczność, zostanie utworzony harmonogram strzelań.

13. Opłata startowa: 3Gun - 60 zł, pozostałe konkurencje po 30 zł

14. Płatność: po zatwierdzeniu zgłoszenia przelewem. Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Wielobój strzelecki, Imię Nazwisko” uczestnika.

Sprawy różne: Organizator nie zapewnia broni i amunicji. Zawody zgłoszone do SZSS z Obserwatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów. Interpretacja powyższego regulaminów należy do Sędziego Głównego (RM), a jego decyzja jest ostateczna.


 
 
 
 

Zawody "Silesia Challenge 2"


Read in English

Nazwa zawodów: Silesia Challenge 2

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level I

Termin: 20 października 2018 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 9:00, premecz 19 października, rozpoczęcie o godzinie 12:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c.

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Kierownik biura obliczeń: Dariusz Bismor

Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

Liczba torów: 9

Minimalna liczba strzałów : około 180

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 80 osób, tj. 8 grup po 10 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com,

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 150 PLN (juniorzy 50 zł),

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge 2, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 150 PLN


 
 
 
 
 
 
 

"Silesia Challenge 2" Match


Match name: Silesia Challenge 2

Match type: IPSC Handgun Level I

Date: October 20, 2018, main match, starts at 9:00, prematch on October 19, starts at 12:00

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map on the home page)

Organizer: Shooters Club „Silesia Guns”, "Target Alfa Silesia" s.c. Company

Match director: Zbigniew Kaletka

Scoring office director: Dariusz Bismor

Range master: Zbigniew Świerczek

Stages:

Rounds: approx. 180

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 80 persons – 8 squads 10 persons each

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 150 PLN (junirs 50 zł),

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Target Silesia 2, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Arbitration fee: 150 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations


 
 
 
 
 
 
 

Zawody "Silesia Challenge"


Read in English

Nazwa zawodów: Silesia Challenge

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level I

Termin: 28 lipca 2018 mecz główny, rozpoczęcie o godzinie 9:00

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę na stronie klubu)

Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Firma "Target Alfa Silesia" s.c., Klub Sportowy Gwardia 1924

Kierownik zawodów (MD): Zbigniew Kaletka

Sędzia główny (RM): Zbigniew Świerczek

Liczba torów: 10

Minimalna liczba strzałów : około 200

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 100 osób, tj. 10 grup po 10 osób,

Rejestracja: www.practiscore.com,

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 150 PLN (juniorzy 50 zł),

Dane do przelewu:
 PL 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233
 Klub Strzelecki "Silesia Guns".
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Challenge, Imię Nazwisko” uczestnika.

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Silesia Challenge" Match


Match name: Silesia Challenge

Match type: IPSC Handgun Level I

Date: July 28, 2018, main match, starts at 9:00

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map on the home page)

Organizer: Shooters Club „Silesia Guns”, "Target Alfa Silesia" s.c. Company, Sports Club Gwardia 1924

Match director: Zbigniew Kaletka

Range master: Zbigniew Świerczek

Stages: 10

Rounds: approx. 200

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 100 persons – 10 squads 10 persons each

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 150 PLN (junirs 50 zł),

Bank transfer data:
 PL 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233
 Klub Strzelecki "Silesia Guns"
 ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK
Please use a title „Target Silesia, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Arbitration fee: 300 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations


 
 
 
 

Zawody "Target Silesia"


Read in English

Uwaga! Pierwsze strzały w sobotę i niedzielę o 10:00. Prosimy przyjechać najpóźniej o godzinie 9:00!

Nazwa zawodów: Target Silesia

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level II

Termin: 26-27 maja 2018 mecz główny, 25 maja 2018 premecz

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę poniżej)

Organizator: Firma "Target Alfa Silesia" s.c., Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Klub Sportowy Gwardia 1924

Kierownik zawodów (MD): Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Sędzia główny (RM): Wiesław Burzec

Liczba torów: 12

Minimalna liczba strzałów : około 220

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 200 osób, tj. 20 grupy po 10 osób, grupy 1-10 strzelają w sobotę 26 maja, grupy 11-20 strzelają w niedzielę, 27 maja. Uwaga! Konkurs nagród będzie obejmował wszystkich zarejestrowanych strzelców, niezależnie od obecności w dniu loterii.

Rejestracja: www.practiscore.com, od 7 maja 2018, godz. 20:00

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 200 PLN (juniorzy 50 zł), płatność tylko przelewem do dnia 23 maja 2018, możliwość dołączenia do grupy tylko po zaksięgowaniu płatności (mBank)

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Target Silesia, Imię Nazwisko” uczestnika.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego, zarejestrowanego zawodnika.

Drużyny: 3-4 osobowe, rejestracja wyłącznie e-mailem

Opłata za rejestrację drużyny: 50 PLN

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Target Silesia" Match


Attention! First shots on Saturday and Sunday at 10:00. Arrive no later than at 9:00, please!

Match name: Target Silesia

Match type: IPSC Handgun Level II

Date: May 26-27, 2018, main match, May 25, 201,8 prematch

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map below)

Organizer: "Target Alfa Silesia" s.c. Company, Shooters Club „Silesia Guns”, Sports Club Gwardia 1924

Match director: Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Range master: Wiesław Burzec

Stages: 12

Rounds: approx. 220

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 200 persons – 20 squads 10 persons each, squads with numbers 1-10 are scheduled for Saturday, May 26th, squads with numbers 11-20 are scheduled for Sunday, May 27th.

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 200 PLN (junirs 50 zł), only by bank transfer to be received by May 23rd, 2018. Squadding is possible only after payment recipient.

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Target Silesia, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on the account of other registered shooter.

Teams: 3-4 persons, registration via e-mail only

Team registration fee: 50 PLN

Arbitration fee: 300 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations