Nazwa zawodów: SILESIA CUP AUTUMN
Typ zawodów: Pistolet i PCC
Termin: 19 września 2021 – mecz główny, 18 września 2021 – premecz.
Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, http://www.strzelnicatas.pl/kontakt/
Organizator: Klub Strzelecki „Silesia Guns” i Strzelnica „Target Alfa Silesia” s.c.

Rejestracja: Silesia Cup Autumn

Kierownik zawodów (MD): Piotr Janicki
Sędzia główny (RM): Alexander Szabo
Kierownik biura obliczeń: Zbigniew Kaletka
Sędzia główny (RM)- premecz: Robert Wrona
Delegat techniczny: Robert Wrona
Liczba torów: 12
Minimalna liczba strzałów : około 220
Klasy: Production, Production Optics, Standard, Open, Classic, PCC
Kategorie: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior
Amunicja: Zgodna z przepisami IPSC
Początek rejestracji: 18 lipca g. 20:00
Koniec rejestracji: 15 września g. 20:00

Harmonogram, składy:
01-12: start 19 września o 9:30 (dwa skład PCC), mecz główny
13-18: start 18 września o 11:00 (jeden skład PCC), premecz (tylko sędziowie i sponsorzy)

Kierownik zawodów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w składach w celu poprawienia płynności przebiegu zawodów.

UWAGA: ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZALECENIEM IROA ZAWODNIK MOŻE WYSTARTOWAĆ TYLKO W JEDNEJ KLASIE SPRZĘTOWEJ (DRUGA KLASA PK)

Opłata startowa: 320 PLN, – płatne przelewem , zawiera ciepły posiłek i wodę. Opłata dla juniorów i lady wynosi 160 zł.
Opłata za zgłoszenie teamu: 200 PLN – przy zgłoszeniu minimum 3 teamów w dywizji lub kategorii.
Opłata za zawody nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zawodnika w tym samym meczu.
Rejestracja bez wpłaty opłaty startowej jest ważna przez 14 dni, po tym terminie zostanie usunięta.

Numer konta: PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
„TAS” s.c.
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
W tytule przelewu należy napisać „Silesia Cup Autumn, Imię Nazwisko” uczestnika.

Kąty bezpieczeństwa: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa,
Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Opłata arbitrażowa: 320 PLN
Ograniczenia: Zawody tylko dla zawodników IPSC:
– polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
– zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Kontakt: biuro@silesiaguns.pl
http://silesiaguns.pl/silesiacupautumn/

 

Match Name: SILESIA CUP AUTUMN
Match type: IPSC Handgun /PCC Level III
Date: September 19, 2021 main match, September 18, 2021 pre-match.
Location: „Target Alfa Silesia” shooting range, Przyszowice in Silesia, Poland, http://www.strzelnicatas.pl/kontakt/
Organizer: Shooters Club „Silesia Guns” and „Target Alfa Silesia” s.c. Company

Registration: Silesia Cup Autumn

Match director (MD): Piotr Janicki
Stats excutive: Zbigniew Kaletka
Range master (RM): Alexander Szabo
Range master prematch: Robert Wrona
Stages: 12
Minimum rounds: around 220

Schedule, squads:
1-12: start 19.09.2021 at 9.30 am (two sqads PCC), match
13-18: start 18.09.201 at 11:00 am (one squad PCC), pre-match (only RO and sponsors)

Match administrator reserves the right to modify match squading to ensure competition conduct smoothly.

WARNING: PURSUANT TO IPSC RULES AND IROA RECOMMENDATION, A COMPETITOR MAY ENTER A MATCH IN MORE THAN ONE DIVISION

Registration fee: 320 PLN. The price includes a hot meal and a beverage. Juniors and ladys price is 160 PLN.
The registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on another person.
Team registration 200 zł – only by email and provided there are minimum three teams in a given category.
Registratrion without payment is valid 14 day, then it will be removed.

Bank account no: PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
„TAS” s.c.
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
Please add a title „Silesia Cup L3, Name Surename” of a shooter.

Safety angles: due to structural reasons there may be narrowed safety angles on the stages.
Rules: IPSC rules, last edition.
Arbitration fee: 320 PLN
Limitation: only for IPSC members only:
– polish IPSC members, having PZSS licence,
– foreign competitors, present on their regional IPSC competitors lists.

Contact: biuro@silesiaguns.pl