Kilka słów o Klubie

Klub Strzelecki Silesia Guns jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, którego celem jest rozwijanie i upowszechnianie strzelectwa sportowego – głównie dynamicznego. Klub posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do organizacji współzawodnictwa w sporcie strzeleckim we wszystkich dyscyplinach (pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa). Posiada w swoich szeregach utytułowanych zawodników konkurencji dynamicznych, trenera oraz wysokiej klasy instruktorów. Klub współpracuje z najważniejszymi organizacjami strzeleckimi i jest rozpoznawalny i doceniany w kraju. Klub Strzelecki Silesia Guns jest współorganizatorem zawodów Pucharu Polski w konkurencjach Pistolet oraz Strzelba IPSC, w których uczestniczą czołowi zawodnicy z kraju, oraz z zagranicy. IPSC, w których uczestniczą czołowi zawodnicy z kraju, oraz z zagranicy.

Organy Klubu

Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z postanowieniami Statutu najważniejszym organem Klubu jest. Do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych dla Klubu kwestiach.

Zarząd Klubu jest organem reprezentującym Klub i zarządzającym jego bieżącą działalnością.

W skład Zarządu Klubu wchodzą następujące osoby:
• Zbigniew Kaletka – Prezes
• Dariusz Majer – Wiceprezes
• Piotr Janicki – Sekretarz/ Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
• Paweł Kopernik – Przewodniczacy
• Grzegorz Nowicki – Członek Komisji

Siedziba

Klub Strzelecki „Silesia Guns”
ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice
Nr rachunku: 82 1140 2004 0000 3902 7759 0233
email: biuro@silesiaguns.pl
NIP: 9691631072,
REGON 369948606,
KRS 0000724484

Statut

Klub Strzelecki Silesia Guns został założony 11 marca 2018 roku w Gierałtowicach, przez ośmiu członków-założycieli, których przedstawia zdjęcie. Niespełna miesiąc później klub został zarejestrowany w KRS pod numerem 724484. W skład zarządu klubu wchodzą obecnie: Zbigniew Kaletka – prezes, Dariusz Majer – wiceprezes i Piotr Janicki – sekretarz i skarbnik.

Od samego początku celem członków-założycieli było utworzenie klubu, który stwarzałby swoim członkom warunki do trenowania strzelectwa dynamicznego. Dlatego podjęto starania, które doprowadziły do powstania strzelnicy Target Alfa Silesia dostępnej dla członków klubu do regularnych treningów. Zapraszamy wszystkich do członkostwa w klubie!

Od lipca 2018 roku Klub Strzelecki Silesia Guns jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i ma licencję nr LK-1349/2018 uprawniającą jego członków do udziału w zawodach strzeleckich w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. (Dyplom z licencją można zobaczyć poniżej w galerii.