O klubie


Klub Strzelecki Silesia Guns został założony 11 marca 2018 roku w Gierałtowicach, przez ośmiu członków-założycieli, których przedstawia zdjęcie. Niespełna miesiąc później klub został zarejestrowany w KRS pod numerem 724484. W skład zarządu klubu wchodzą obecnie: Zbigniew Kaletka - prezes, Dariusz Bismor - wiceprezes i Piotr Janicki - sekretarz i skarbnik.

Od samego początku celem członków-założycieli było utworzenie klubu, który stwarzałby swoim członkom warunki do trenowania strzelectwa dynamicznego. Dlatego podjęto starania, które doprowadziły do powstania strzelnicy Target Alfa Silesia dostępnej dla członków klubu do regularnych treningów. Zapraszamy wszystkich do członkostwa w klubie!

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć


Zawody "Target Silesia"


Read in English

Nazwa zawodów: Target Silesia

Typ zawodów: Pistolet IPSC Level II

Termin: 26-27 maja 2018 mecz główny, 25 maja 2018 premecz

Miejsce: Strzelnica „Target Alfa Silesia”, Przyszowice na Śląsku, współrzędne: 50.26949N, 18.73351E (zobacz mapkę poniżej)

Organizator: Firma "Target Alfa Silesia" s.c., Klub Strzelecki „Silesia Guns”, Klub Sportowy Gwardia 1924

Kierownik zawodów (MD): Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Sędzia główny (RM): Wiesław Burzec

Liczba torów: 12

Minimalna liczba strzałów : około 220

Klasy sprzętowe: Open, Standard, Production, Classic

Klasy zawodniczne: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Liczba zawodników meczu głównego: 200 osób, tj. 20 grupy po 10 osób, grupy 1-10 strzelają w sobotę 26 maja, grupy 11-20 strzelają w niedzielę, 27 maja. Uwaga! Konkurs nagród będzie obejmował wszystkich zarejestrowanych strzelców, niezależnie od obecności w dniu loterii.

Rejestracja: www.practiscore.com, od 7 maja 2018, godz. 20:00

Kontakt: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Opłata startowa: 200 PLN (juniorzy 50 zł), płatność tylko przelewem do dnia 23 maja 2018, możliwość dołączenia do grupy tylko po zaksięgowaniu płatności (mBank)

Dane do przelewu:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
W tytule przelewu należy napisać „Target Silesia, Imię Nazwisko” uczestnika.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego, zarejestrowanego zawodnika.

Drużyny: 3-4 osobowe, rejestracja wyłącznie e-mailem

Opłata za rejestrację drużyny: 50 PLN

Przepisy: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje

Opłata arbitrażowa: 300 PLN


 
 
 
 

"Target Silesia" Match


Match name: Target Silesia

Match type: IPSC Handgun Level II

Date: May 26-27, 2018, main match, May 25, 201,8 prematch

Place: Shooting range „Target Alfa Silesia”, Przyszowice in Silesia, Poland, coordinates: 50.26949N, 18.73351E (see the map below)

Organizer: "Target Alfa Silesia" s.c. Company, Shooters Club „Silesia Guns”, Sports Club Gwardia 1924

Match director: Tadeusz Noga, Piotr Janicki

Range master: Wiesław Burzec

Stages: 12

Rounds: approx. 220

Class: Open, Standard, Production, Classic

Category: Junior, Regular, Lady, Senior, Super Senior

Main match capacity: 200 persons – 20 squads 10 persons each, squads with numbers 1-10 are scheduled for Saturday, May 26th, squads with numbers 11-20 are scheduled for Sunday, May 27th.

Registration: www.practiscore.com

Contact: biuro[attt]silesiaguns.pl

Registration fee: 200 PLN (junirs 50 zł), only by bank transfer to be received by May 23rd, 2018. Squadding is possible only after payment recipient.

Bank transfer data:
 PL 94 2490 0005 0000 4500 7280 3976
 "TAS" s.c.
 ul. Ligonia 4, 44-186 Gierałtowice
 SWIFT/BIC: ALBPPLPWXXX
Please use a title „Target Silesia, Name Surename” of a participant. Remember that all bank transfer fees are on the participant.

Registration fee cannot be reimbursed, but can be transfered on the account of other registered shooter.

Teams: 3-4 persons, registration via e-mail only

Team registration fee: 50 PLN

Arbitration fee: 300 PLN

Rules: IPSC, last edition and interpretations


 
 
 
 

Kontakt


Klub Strzelecki „Silesia Guns”

ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice

Prosimy o kontakt na adres: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Zobacz też: www.strzelnicatas.pl