O klubie


Klub Strzelecki Silesia Guns został założony 11 marca 2018 roku w Gierałtowicach, przez ośmiu członków-założycieli, których przedstawia zdjęcie. Niespełna miesiąc później klub został zarejestrowany w KRS pod numerem 724484. W skład zarządu klubu wchodzą obecnie: Zbigniew Kaletka - prezes, Dariusz Bismor - wiceprezes i Piotr Janicki - sekretarz i skarbnik.

Od samego początku celem członków-założycieli było utworzenie klubu, który stwarzałby swoim członkom warunki do trenowania strzelectwa dynamicznego. Dlatego podjęto starania, które doprowadziły do powstania strzelnicy Target Alfa Silesia dostępnej dla członków klubu do regularnych treningów. Zapraszamy wszystkich do członkostwa w klubie!

Od lipca 2018 roku Klub Strzelecki Silesia Guns jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i ma licencję nr LK-1349/2018 uprawniającą jego członków do udziału w zawodach strzeleckich w dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. (Dyplom z licencją można zobaczyć poniżej w galerii.)

Galeria zdjęć

Jeżeli chcesz wstąpić do klubu:


  1. zapoznaj się ze statutem Klubu,
  2. wypełnij deklarację członkowską i prześlij ją do klubu, lub jej skan na adres email klubu,
  3. opłać wpisowe zgodnie z Regulaminem składek,
  4. jeżeli należysz do innego klubu strzeleckiego, wypełnij kartę zgłoszenia zmiany przynależności klubowej i dostarcz ją do Klubu,
  5. zgodnie ze Statutem, powiadomimy Cię o decyzji Zarządu,
  6. po przyjęciu w poczet członków, opłać składkę członkowską.

Dokumenty do pobrania

Galeria zdjęć


Kontakt


Klub Strzelecki „Silesia Guns”

ul. Ligonia 4c, 44-186 Gierałtowice

Prosimy o kontakt na adres: biuro[małpa]silesiaguns.pl

Zobacz też: www.strzelnicatas.pl